آخرالزمان (بررسی نشانه های ظهور)

اللهم عجل لولیک الفرج

آخرالزمان (بررسی نشانه های ظهور)

اللهم عجل لولیک الفرج

آخرالزمان (بررسی نشانه های ظهور)

این وبلاگ برای ارائۀ پیشگوییهای گوناگون در بارۀ نشانه های ظهور امام مهدی(علیه السّلام) و رویدادهای آخرالزّمان است که بیشتر آنها برگرفته از کتابهای زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، به ویژه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی می باشند، و خوانندگان گرامی را از رویدادهایِ پیشِ رویِ جهان آگاه می سازند.

بایگانی

دونالد ترامپ، تاجر 69 سالۀ امریکایی، با ادبیّاتی تهاجمی، جنگ طلبانه و دور از ادب که یادآور بوش پسر است، قصد دارد چیزی را به امریکا برگرداند که از آن به عظمت و غرور از دست رفتۀ این کشور تعبیر می کند. او در ناسزاگویی و توهین، همحزبی و غیر آن نمی شناسد و حتّی به مردم عادی هم توهین می کند. بخشی از جامعۀ امریکا شیفتۀ خلق و خوی گاوچرانی ترامپ شده است!(1)

هر گاه گاومیش سخن بگوید...

امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، فرمود:

 ای جابر، هر گاه ناقوس بانگ زند، و کابوس فشار آورد، و گاومیش سخن بگوید، هنگام آن رویدادها، شگفتیها و چه شگفتیهایی خاهند بود! هر گاه آتش در بُصْری بدرخشد، و پرچم عثمانی در درۀ سیاه پدیدار شود، و بصره آشفته گردد و برخی از آنان بر برخی دیگر چیره شوند، و هر گروهی به دیگری بگراید، و لشکرهای خراسان جنبش کنند، و شعیب تمیمی پسر صالح از درون تالقان بجوشد، و برای سعید شوشی در خوزستان پیمان بسته شود، و برای بلندقدان و تناوران کُرد پرچم برافراشته شود...(2)

بی گمان، امام علی(علیه السّلام) با سخنش: «هر گاه ناقوس بانگ زند» خبر داده است که کمی پیش از قیام امام مهدی(علیه السّلام)، ناقوس خطری که هشدار می دهد مردم در آستانۀ نابودی اند، کوبیده خاهد شد.

کابُوس (بَخْتَک) فشار سختی است که بر سینۀ انسان در خاب می آید و  او را آزار می دهد و می ترساند، و مراد از «کابوس فشار آورد»، همان فشارهای سختی اند که بر مردمان از رویدادهای ترسناک و گرفتاریهای بزرگ در ماههای پیش از قیام امام مهدی(علیه السّلام) فرود می آیند.

در گفتار امام: «گاومیش سخن بگوید» اشاره ای نرم به داستان گوسالۀ سامری است که از تلا ساخته شده و برای آن صدای گاو بود، و بیشتر قوم موسی پیامبر(علیه السّلام) در روزهای پنهان شدن وی آن را می پرستیده اند، و گویا این گاومیش سخنگو در آخر الزّمان به آن گوسالۀ تلایی فریادکش میان بنی اسرائیل همانند شده است، و بنا بر آن چه در اندیشه ام می گذرد، مقصود از «گاومیش سخن بگوید»، می تواند همان سخن گفتن مردی تندخو، نیرومند، ترسناک و پرنیرنگ در کارهای مردم باشد، و شاید سخن امام به رئیس کنونی دولت آمریکا، دُنالد ترامپ موتلایی، اشاره می کند؛ زیرا بی گمان، وی نیرومندترین سران دولتهای جهان در روزگار ما می باشد و همۀ آن ویژگیهایی را که یاد کرده ایم، داراست، و خداوند داناتر است، و بر کسی پوشیده نمی باشد که هرچند اکنون عقاب نشان ایالتهای به هم پیوستۀ آمریکاست، ولی نشان بسیاری از دولتها، مانند دولت عثمانی، آلمان، فرانسه، مصر، سوریه و عراق، بوده و هست. پس، نشانی که به ایالتهای به هم پیوستۀ آمریکا اشاره می کند، همان بوفالو یا گاومیش آمریکایی می باشد که بیشترین جانورانی بود که در آمریکای شمالی می زیسته و پخش بوده است، و ده ها میلیون بوفالو در بخشهای گسترده ای که از میانۀ کانادا تا دشتهای بزرگ و شمال مکزیک کشیده می شوند، گشت و گذار می کرده اند، جز آن که شماره های بوفالو، پس از سربریدن این جانور در بازۀ سد سال، در آغاز سدۀ بیستم میلادی به چند سد تا کاهش یافت، و اکنون شمار بوفالوی خشکیزی ای که در سرزمینها می گردند، به 30 هزار رسیده است.

در پایگاه اینترنتی share.america. gov/fa که وابسته به دولت آمریکاست، آمده است: «بوفالو به زودی یک نماد ملّی آمریکا خاهد شد. گاومیشهای آمریکایی که در پایان قرن نوزدهم بر اثر شکار بی رویّه در آستانۀ انقراض قرار داشتند، ممکن است به زودی به عنوان پستاندار ملّی آمریکا به دیگر نمادهای ایالات متّحده بپیوندند. یک مصوّبۀ کنگره گاومیش آمریکایی، این بازمانده از دوران عصر یخ را که برای بسیاری از آمریکاییها نماد قدرت و اراده است، تا جایگاه عقاب سرسفید، که از مدّتها پیش نماد ملّی این کشور بود، بالا خاهد برد. دو روز پس از تصویب این لایحه توسّط مجلس نمایندگان، مجلس سنای ایالات متّحده نیز در ٢٨ آوریل آن را به تصویب نهایی رساند. قانون میراث ملّی گاومیش آمریکایی اکنون به حضور رئیس جمهوری می رسد. بنا بر منابع خبری، پیشبینی می شود که رئیس جمهوری با امضای لایحه آن را به قانون تبدیل کند».

کسی که گفتار تندی دارد...

نُسْتْرآدامُوس، پیشگوی بزرگ اروپایی، فروپاشی تمدّن رومیان (غربیان) را این گونه پیشبینی کرده است:

آه ای رُم پهناور، نابودی تو دارد نزدیک می شود،
نه نابودی دیوارهایت، بلکه نابودی خون و جوهره ات.
کسی که گفتار تندی دارد، شکاف وحشتناکی ایجاد می کند،
شمشیر تیز تا دسته اش در همه فرومی رود(3).

نسترآداموس در مصرع نخست از شعرش، واژۀ «پهناور» را در بارۀ «رم» به کار برده است تا بفهماند که مرادش از آن، سرزمینی گسترده تر از رم کهن می باشد و آمریکا را نیز در بر می گیرد.

پیشگو در مصرع دوم، آسیب پذیری و فروپاشی دنیای غرب یا روم جدید را از درون و بنیاد تمدّن غربی دانسته است، نه از ساختارهای برونی و مادّی آن.

چنین می نماید که مصرع سوم پیشگویی نسترآداموس به گفتارهای تند و رفتارهای جنگ خاهانۀ یکی از واپسین پادشاهان روم در برابر دیگر دولتها و ملّتهای جهان اشاره می کند که برآیند آن، بروز اختلاف و درگیری در عرصه های بین ‏الملل است، و دور از ذهن نیست که آن کس همان دُنالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، باشد که پس از برگزیده شدنش، مایۀ دو قطبی شدن مردم آمریکا و نیز افتادن اختلاف میان آمریکا با اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر شده است، و باید صبر کنیم و ببینم آیا ترامپ که نامش به معنای صدای شیپور است، روزی شیپور جنگ را خاهد نواخت.
 
بخش پایانی این پیشگویی، با بهره گیری از واژگان «شمشیر تیز»، از به کارگیری پیشرفته ترین و خطرناکترین سلاحهای کشتارهمگانی، مانند بمبها و موشکهای امروزی، با ‏دستان دولتهای زورگو، به ویژه آمریکا، در جهان معاصر خبر می دهد.

 

ترکشهای آخر الزّمانی انتخاب ترامپ

یکی از موضوعات مهمّی که برخی از نشریّات غربی هم به آن پرداخته اند، ارتباط جمهوریخاهان با تشدید بحثهای آخر الزّمانی است.

در این راستا دیلی تلگراف مدّعی شد که همزمان با رأی آوردن ترامپ، دو عبارت « آغاز پایان جهان» و «چگونه از امریکا مهاجرت کنیم؟» در موتور جستجوی گوگل در حال ترندشدن است. به گفتۀ بی بی سی، سفیر فرانسه در امریکا در توئیتی نوشت: بعد از برگزیت و این انتخابات، از حالا به بعد همه چیز امکانپذیر است، دنیا در حال فروپاشی است. طرح صفحۀ اوّل جنجالی نشریّۀ آلمانی «دی ولت»  نیز در روز انتخابات آمریکا این بود: «اینک آخر الزّمان!» و ... این به جهت باورهای آخر الزّمانی بسیاری از جمهوریخاهان -به ویژه مسیحیان صهیونیستی- است. به باور اینان: دولت آمریکا جنگ نهایی مقدّس را رهبری خاهد کرد و مخالفان مسیح در سراسر جهان را که قبل از آغاز این جنگ، باعث ایجاد ترس و وحشت در جهان شده اند، شکست خاهد داد و دولت انگلیس در این جنگ مقدّس، همکار امریکا خاهد بود! چارلز کیمبال در اثر خُد با عنوان «آن گاه که مذهب شوم می شود»، تأکید می کند: «اعتقاد به آخر الزّمان زودرس از اصول لاینفکّ اعتقادی تمامی نمونه های بنیادگرایی از جمله مکتب صهیونیسم مسیحی است». بر این اساس، دنیا به پایان خُد نزدیک شده است و مؤمنان باید خُد را مهیّای وقایعی کنند که در آخر الزّمان به وقوع خاهد پیوست!

مسیحیان صهیونیست آخر الزّمان را همراه با ظهور حضرت مسیح و تشکیل حکومت جهانی توسّط وی می‌دانند، امّا این ظهور مقدّماتی نیاز دارد که از مهمترین آنها تشکیل حکومت یهودی در فلسطین، تخریب مسجدالأقصی و بازسازی مجدّد معبد سلیمان و نهایتاً جنگ مقدّس آرماگدون است. پس، بی جهت نیست که هنوز فرجام نهایی انتخابات امریکا مشخّص نشده، غربیها سخن از پایان جهان و جنگهای آخر الزّمانی داشته باشند. انتخاب ترامپ، یقیناً ترکشهای شدید آخر الزّمانی خاهد داشت که عمدتاً متوجّه خاورمیانه و کشورهای اسلامی خاهد بود!(4)

 

دیدگاههای کارشناسان و سیاستمداران در بارۀ ترامپ
 
کارشناسان و سیاستمداران نیز هر کدام نگرانی خُد در بارۀ دُنالد ترامپ را با سخنانی گوناگون و گاه مانند هم بیان کرده اند.

خاخام زاک فردمن از دنالد ترامپ به «گوسالۀ تلایی این نسل» تعبیر کرده است.

فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجۀ آلمان، گفته است که ترامپ کاملاً غیر قابل پیشبینی است.

هیلاری کلینتون رقیب دنالد ترامپ می گوید: نگران ریاست ترامپ بر زرّادخانۀ هسته ای آمریکا هستم! 

فرانسوا اُلاند، رئیس جمهوری فرانسه، انتخاب ترامپ را «آغاز دوره ای از بلاتکلیفی» دانست. او پیشتر گفته بود: «افراطگری ترامپ حال آدم را به هم می زند»! 

جُرج سوروس، میلیاردر آمریکایی و رئیس «بنیاد جامعه باز» و پدر انقلابهای رنگی گفت: نمی توان پیشبینی کرد که ترامپ چگونه اقدامات خُد را جامۀ عمل می پوشاند، و همین امر موجب خاهد شد تا بازارهای جهانی تضعیف شوند. وی پیشبینی کرد که ترامپ به دلیل داشتن ایده های متناقض، در ریاست جمهوری آمریکا شکست خاهد خُرد.(5)

 

حیرت و نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان

انتخاب ترامپ نه تنها هواداران هیلاری کلینتون، بلکه افکار عمومی در سطح منطقه و جهان را نیز متأثّر و نگران کرد.
 
کاربران عرب زبان از انتخاب ترامپ با تعابیری همچون «پایان جهان نزدیک است» و «رئیس جمهوری ترامپ یعنی جهانی پر از دیوانگی و کم از عقلانیّت» یاد و به طور گسترده نسبت به سیاستهای دولت جدید آمریکا نسبت به تحوّلات خاورمیانه ابراز نگرانی کردند.

برخی کاریکاتوریستها نیز فرصت را مغتنم شمردند و با طرّاحی مجسّمۀ آزادی آمریکا پس از پیروزی ترامپ، حزن و اندوه آمریکاییها از این اتّفاق را به تصویر کشیدند.(6)
--------------------------------------------------------- 
1. خبرگزاری تسنیم، 28/6/1394 هـ.ش.
2. مشارق أنوار الیقین، ص 266، خطبۀ تَطَنْجِیَه (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).
3. نوشتارهای نسترآداموس به زبان فرانسوی و برگردان آن به زبان انگلیسی، سانتوری 10، رباعی 65 (ترجمۀ یکی از دانشمندان معاصر). 
4. روزنامۀ صبح نو، پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵.
5. برگزیده از: منابع گوناگون.
6. خبرگزاری آنا، چهارشنبه 19 آبان 1395، «پیامدهای انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا».
✔️برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور
پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی
کانال آخر الزّمان

 

نظرات  (۱)

۱۷ دی ۹۸ ، ۲۱:۵۰ روغن خراطین

سلام روز بخیر

واقعا برام مفید بود فقط چندتا سوال برام پیش اومد که نیازه دوباره ببینم شاید اوکی شدم وگرنه میپرسم !

من تو گوگل روغن خراطین سرچ کردم و اومدم اینجا

با اجازتون اینجارم فرستادم برای دوستم

ممنونم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی